JH-BYGGESERVICE
Rismosevej 12 - 2400 Emdrup København
Tlf. 40 68 69 68
 


Startside

Tagreparation
Skorstensreparation
Stormskade
Hussvampe og insekter
Vigtige råd
  Nyttige linkValvet tag med skotrende, gratter, Velux tagvindue, tudesten, skorstenshat.


Disse oplysninger ønsker du

1. Omfang af tagarbejde
2. Pris for murerarbejde
3. Hvornår starter tagrenovering
4. Hvornår afsluttes tagarbejde
5. Oprydning og affald
6. Betalinger
7. Vinter arbejde
8.
Pris på understrygning

   

TAGREPARATION - SKORSTENSREPARATION - TAGARBEJDE - REPARATION TAG

 

 

1. Har du tagskade i form af skorstensreparation, tagreparation, nedfaldne eller defekte tegl, eller andet tagarbejde og skorstensarbejde, ønsker du som det første, information og orientering om reparation og pris.

2. Prisen for tagreparation, eller skorstensreparationer, gives telefonisk samme dag, eller dagen efter. Byggeri af større karakter, vil af naturlige grunde, tage lidt længere tid at beregne.


3. Hvornår starter tagrenovering
. Hvis tagarbejde har karakter af uopsættelig virkning, vil tagskaden blive afhjulpet med det samme, eller så hurtigt som muligt.

Nogle gange er det nødvendigt at skubbe tids aftaler. Dette skyldes at der iblandt ikke kan udføres murerarbejder og tagrenovering i regnvejr. Og da murerreparation færdiggøres hos en kunde, før der tages fat på næste ordre, er tids aftalen afhængig af vind og vejr.
                                                                                   

 

Igangværende arbejde.    
 

4. Hvornår afsluttes tagarbejde? Tagrenovering afsluttes så hurtigt som muligt, alt efter arbejdets karakter og vejrlig. Du vil blive informeret om et afslutningstidspunkt, som har en rimelig tidshorisont i forhold til arbejdets størrelse, inden arbejder igangsættes.  


        
5. Oprydning og mureraffald. Når tagarbejder er tilendebragt, skal bygherren, kun kunne se, at der har været håndværker til stede på ejendommen, på det byggearbejde, der er blevet udført.

 Alt bygningsaffald vil blive kørt til losseplads, og der vil blive fejet og gjort pænt rent.


6. Betaling. Når alle tagarbejder er tilendebragt, og der er gjort pænt rent, gennemgår Vi det udførte arbejde sammen.

Når arbejde udførsel er accepteret, vil JH-Byggeservice udskrive en regning, som vil være efter vores indgåede skriftlige aftale. Ingen ekstraarbejder vil blive udført uden din forudgående accept.

                                                                                                 
 

7. Vinter arbejde. Overvejer du at foretage tagrenovering, eller tagreparation, er det fornuftigt at godkende eventuelle afgivne tilbud, så hurtigt som muligt.
Erfaringsmæssigt viser det sig, at mange kunder igangsætter tagarbejder i sidste øjeblik, lige inden vinteren indtræder.
Det siger sig selv, at arbejderne så hober sig op og vente tiden bliver længere samt at vinter arbejder kræver anderledes dyre bygge foranstaltninger. 
 

8. Pris på understrygning
, kan først gives når alle udvendige tagarbejder er afsluttet.

Dette skyldes, at dels er der som regel mangler i understrygning i forvejen og dels er det vanskeligt at forudsige om der under det udvendige tagarbejde falder understrygning af.
Dette er igen afhængigt af hvor porøs understrygningen var i forvejen, inden de udvendige tagarbejder blev igangsat.

 

  Tilbage til sidens top

Forside - Tagreparation - Skorstensreparation - Stormskade - Svampe og insekter - Vigtige råd - Nyttige link - Google.dk


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker